95% färre bakterier.
Lägre driftskostnad.

ePipe System är en innovativ lösning för att hindra tillväxt av bakterier och biofilm i rörsystem. Genom elektrifiering av plaströrens insida och distributionssystemet reduceras förekomsten av bakterier och biofilm med 90-95 %.

Rent, friskt vatten

Där inga bakterier växter håller sig vattnet rent och friskt, månad efter månad, år efter år.

Lägre driftskostnad

Ett rörsystem där biofilm inte växer kräver betydligt mindre underhåll. Slipp igensatta filter och spolning av rörsystemet.

Miljövänligt

ePipe System minskar behovet av rengöringsmedel och kemikalier till ett minimum, vilket betyder mindre miljöpåverkan och  mindre åtgång av färskvatten för spolning.