Så fungerar det

ePipe System består av ett plaströr som beläggs med ett innerskikt som är elektriskt ledande. Beroende på applikation kan rörets design anpassas för att klara varierande temperaturer, olika fysiska miljöer och olika vätskor.

Rörets ändar kopplas till elektroder som sätter en kontinuerlig spänning över hela rörets insida. Även kopplingen till pumpar, tappar, cisterner, ändkoppling och liknande blir spänningssatta vilket gör att hela systemet blir elektrifierat.

Om skarvning av röret behöver göras p g a långa sträckor så sker detta via skarvhylsor som säkerställer kontinuerlig elektrisk kontakt över hela sträckan.

Spänningsnivå och rörets ledande egenskaper är utprovade för att hämma bakterietillväxten på kort och lång sikt så att bakterierna inte ska kunna vänja sig vid spänningen och återetableras. Elektrisk utrustning och styrning anpassad för syftet används för att säkerställa ett bra resultat.

Rörets konstruktion

Rören som används är tillverkade i material med väl beprövade egenskaper t ex polyeten eller polypropylen. Det elektriskt ledande innerskiktet tillverkas av polyeten eller nylon med inblandad kimrök som ger den ledande egenskapen.

Samtliga material är sedan länge använda för hantering av t ex bränslen där syftet är att avleda och eliminera förekomsten av statisk elektricitet.

Beroende på hur och till vad rörsystemet skall användas kan materialen variera för att bäst kunna hantera temperatur eller mekanisk påkänning. Ytterligare barriärer kan användas för att förhindra permeation av kolsyra, extern påverkan från kontaminerad mark etc.