Den distribution av t ex öl som sker i restaurang- och krogmiljö är idag förknippad med fördyrande underhåll. Tillväxten av bakterier är kraftig och rörsystemen fram till tappen spolas med kemikalier med regelbundna intervall för att hålla rent. Om man glömmer eller underlåter att göra denna rengöring bildas snabbt bakterier och biofilm som sedan sänker kvaliteten på ölen och i värsta fall når kunden.

I tester med ePipeSystem har tydliga effekter konstaterats och mängden bakterier och biofilm har kunnat kraftigt reduceras med denna metod.

 

Med slangar av lämpliga material erhålles också en tät funktion som inte försämrar kvaliteten på drycken.

ePipe System reducerar förekomsten av bakterier kraftigt och sänker underhållskostnaderna.