Företaget bakom ePipe System

Electrical Pipe for Fluid Transport AB (EPFF) grundades av Thomas Andersson som har en lång erfarenhet av utveckling av specialrör i plast för hantering av olika sorters känsliga och farliga vätskor.

Thomas utvecklade bland annat KPS Petrol Pipe System för hantering av petroleumprodukter. Detta system säljs till oljebolag som ExxonMobil, Shell, Petrochina m fl över hela världen och har satt en standard i sin bransch.

I delägandet för EPFF finns även Lunds Universitet via Lund University Innovation System och Kenneth M Persson, professor i Termisk Vattenresurslära vid Lunds Universitet.