Jämförande tester liknande de för dricksvatten har också utförts med öl. Här använde vi 30 cm långa rör som fylldes med öl och där det ena utsattes för elektrisk spänning och det andra inte.

Även här visar resultaten otvetydigt på kraftig reduktion av förekomst av bakterier och biofilm när man använder ePipeSystem.