ePipe System har utvecklats genom att kombinera kunskaper om plastmaterial, rörtillverkning och resultaten har fastställts genom omfattande tester och studier vid Lunds Universitet, Källby Vattenverk och Ideon.

Provriggar med spänningssatta, elektriskt ledande plaströr och icke-ledande rör har utförts sedan maj-2015. I testerna har dricksvatten från Lunds ordinarie vattentäkter använts för att flöde genom proviggarna för att sedan ta prover av bakterieförekomsten för jämförelse i laboratorium.

Resultaten visar tydligt och med vetenskapligt stöd att med rätt optimerad spänningssättning så minskar bakterier och biofilm med 95 %.