Distribution av dricksvatten blir allt mer viktigt. Bristen på rent vatten gör att det blir allt viktigare att kunna skydda det.

Traditionella metoder för att hålla vatten fritt från bakterier handlar nästan uteslutande om att skölja systemet med kemikalier som slår ut och dödar bakterierna. Detta är dock en metod som både använder hälso- och miljöfarliga medel och som endast löser problemet tillfälligt. 

Om inte systemet tvättas regelbundet etablerar sig bakterierna snart igen.  Man försöker också hantera problemet vid tappstället där filter skall förhindra att bakterierna når konsumenten, men dessa filter kan sättas igen av riklig förekomst av biofilm och skapar underhållsbehov och kostnader.

 

ePipe System introducerar en kontinuerlig lösning där rörsystemets hela längd skyddas och där elektrifieringen kan ses som en extra “barriär” som också – rätt installerad – förhindrar bakterietillväxt även på tappar, cisterner mm.

Eftersom elektrifieringen sker med mycket låg spänning är den ofarlig för människor.